Wojciech Dolata

SEO Copywriting

Tematyczność w SEO Copywritingu

Poprawność językowa czy nasycenie słowami kluczowymi to bardzo ważne cechy każdej treści tworzonej pod kątem pozycjonowania, jednak podczas pisania tekstów nie można zapominać o tematyczności. To istotna zasada SEO Copywritingu, dzięki której użytkownik dostaje treści z konkretnymi informacjami na temat poszukiwanego przez siebie zagadnienia, ujętymi w przystępnej formie. Czytaj więcej .

SEO Copywriting

Użyteczność w SEO Copywritingu

Nawet najlepszy tekst, napisany pięknym językiem i nienaganny pod względem stylistycznym, a także zawierający również słowa kluczowe w przypadku braku niezbędnej warstwy merytorycznej nie będzie pożyteczny dla odbiorcy. Temu służy właśnie użyteczność w SEO Copywritingu, która powinna być jedną z najważniejszych cech każdej treści przeznaczonej dla użytkownika strony.Czytaj więcej .